PANSLAVIA     Panslavia

 

bt-pansl.gif (872 bytes) Home

fl-sk.gif (896 bytes)

Free Domains!

We will give you a free domain in the form www.panslavia.com/domain/  if you have some kind of pro-Slavic web-page or something of Slavic interest to publish. It is free, it is forever, the only condition: it must have a pro-Slavic content.

HOW:
1) first get yourself a space on some of the many free servers available in the world.
2) then decide what name you want for your domain by panslavia.com.
3) then write us an email with the name of the domain you want, and with the URL address of your web-page
4) if your desired name is still available, we will reserve it for you and we will automatically transfer all the visitors to your web-page.

Examples of some of the active domains by panslavia.com:
http://www.panslavia.com/slovo/
http://www.panslavia.com/slovakia88/

contact:  info@panslavia.com

 

 

bt-pansl.gif (872 bytes) Home

fl-sk.gif (896 bytes)Domeny zadarmo!

Sme ochotni poskytnút vám doménu zadarmo vo forme www.panslavia.com/domain/  ak máte záujem o zverejnenie pro-Slovanskej stránky, alebo akejkolvek stránky s týmto zameraním. Je to zadarmo, je to navzdy, jedinou podmienkou je: musí mat pro-Slovanský obsah.

AKO:
1) Najprv si vyberte miesto ne nejakom z mnohých volných serverov dostupných na celom svete.
2) Potom sa rozhodnite, aké meno by mala dostat doména z panslavia.com.
3) Napíste nám e-mail s menom domény ktorú chcete a s URL adresou vasej webovej stránky.
4) Ak vami pozadované meno je stále neobsadené, rezervujeme ho pre vás a automaticky prenesieme vsetkých navstevníkov na vasu webovu stránku.

Príklady niektorých aktívnych domén na panslavia.com:
http://www.panslavia.com/slovo/
http://www.panslavia.com/slovakia88/

Kontakt:  info@panslavia.com